cid:image002.jpg@01C9FB06.32F19B00cid:image003.jpg@01C9FB06.32F19B00cid:image004.jpg@01C9FB06.32F19B00

 

CHIANG CHIEN HAO恭喜您有獎金入帳了!   

VID : 962146305

您的維瑪獎金將星期三!

 

      :   2013-024                        美商維瑪台灣分公司– 獎金明細

 

 

 

 

 

獎金類別    

 

 

 

                                                                                  0

 

双边平衡发展规定                                                                  0

 

引荐人                                                                      

 

                                                                      

 

    啟動                                                              660.00

 

                                                            

 

單次晉級獎金                         

 

                                                                              

 

瘋狂獎金/雙重瘋狂獎                    0

 

白金俱樂部汽車基金                      0

 

                                                                     0

 

動能獎金                                                                                  0

 

調                                                            -330.00

 

(更多細節請參考維 後台的歷史獎金紀錄”)                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Check Amount                                                                 

 

 

 

       (NT)                                                 330.00

 

再次恭禧您並祝您賺大錢!

 

各位看倌,我們超棒的自動賺錢系統就等你打開心胸來了解囉,了解又不吃虧,等你ㄛ!

 

文章標籤
創作者介紹
創作者 cboy70098 的頭像
cboy70098

VEMMA健豪Lion的美商維瑪vemma健康生活網路創業在家工作系統網

cboy70098 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()